Historik

Gislaveds Astronomiska Sällskap Orion

Historik

 

I tidningen Asterisken skrev en

gång Bo Ekström, pappan till vår förening, lite om observatoriets

historia. Den finns kopierad till en pdf-fil här.

 

Till den historia som Bo Ekström

beskriver i pdf-filen kan sägas att senare erfarenhet har visat att

GPS-funktionen kan man gott klara sig utan. GPS är endast ett hjälpmedel

för att ställa in teleskopet och eftersom teleskopet har en utmärkt

funtion som innebär att man kan parkera det i inställt läge till nästa

visning, så var det ett lätt beslut att strunta i GPS.

 

Det stora teleskopet mådde inte

riktigt bra i den trånga trälåda där den var placerad, och det var

dessutom bökigt att flytta undan lådan varje gång man skulle observera.

Hjulen på lådan var slitna och en ny trälåda hade behövt byggas. Möss

hade dessutom gått hårt åt handenheten och ögonskydd på

okularen, som man hade lämnat kvar. En ny handenhet fick införskaffas då

den gamla inte fungerade ordentligt längre.

 

Ett beslut togs i föreningen att

flytta tillbaka teleskopet till platsen under kupolen. Detta skedde

under våren 2012, lagom till Venuspassagen i juni. Dessutom monterades

teleskopet med alt/azimuth läge istället för i ekvatoriell montering som

innan. Ekvatoriell montering är mest intressant då man avser

fotografera med långa exponeringstider, vilket inte är aktuellt. Den

ekvatoriella monteringen var dessutom gjord med en fast träkil, som

innebar att det var mycket svårt att ställa in exakt läge mot

polstjärnan, för att inte säga omöjligt.

 

Flyttningen var lyckad och nu

kan man stå under kupolen och observera, lite skyddad ifrån vinden. Den

enda nackdelen med kupolen är att stålkonstruktionen hindrar användning

av kompass. Med teleskopet i parkerat läge tar det bara ett par minuter

så är man igång och kan observera.

 

Erfarenheten har visat att också

elstängseln som löper runt hela fältet stör en exakt kompassriktning,

men det finns en påle som visar exakt söderläge.