Pyramiderna

Upptäck Egyptens hemligheter De 4500 år gamla pyramiderna i Giza reser sig i öknen som berg från en annan värld och talar till oss genom årtusendena. De här kungliga gravarna bevarar minnen och mysterier från forntidens Egypten. Pyramiderna är kvarlevor från en kultur som blomstrade i 3000 år. Den skapade enastående monument och omvälvande uppfinningar…

Read more

Stonehenge

Stenmonumentets gåta För mer än 5000 år sedan påbörjade jordbrukarna i det som idag är sydvästra Storbritannien ett enastående byggnadsprojekt. Arbetet skedde i omgångar och kom att sträcka sig över ett och ett halvt årtusende. Monumentet växte från en jordhög omgiven av ett dike till en mäktig cirkel med kolossala, resta stenar. Vissa stenar hämtades…

Read more